Natuurgebied 'De Teut' Zonhoven.

De Teut is een natuurgebied in de Belgische gemeente Zonhoven provincie Limburg.Het ligt ten zuiden van de E314.De Teut toont de heidevelden zoals ze in het eerste deel van de 20e eeuw een groot deel van Belgisch Limburg bedekten.
Ontstaan van het heide gebied:
Door het kappen van het oerbos in het verleden en het gebrek aan meststoffen veranderde het terrein.Het begroeide met heide dat eeuwenlang deel uitmaakte van het landbouwsysteem.Het vee,vooral schapen,graasde er overdag.De heide was toen gemeenschappelijke grond.

Het natuurgebied werd opgericht en beschermd in 1976 met een uitbreiding in 1979,en wordt gevormd door de valleien van de Roosterbeek en de Laambeek,met ertussen de meest westelijke uitloper van het Kempens PLateau.

Fauna en flora:

Men vindt er vennen,vijvers aangelegd voor de viskweek,heide en dennenbossen met een typische plantengroei en talrijke broedvogels.

De zonnedauw en de beenbreek komen hier voor en vogels zoals de nachtzwaluw,boompieper en boomleeuwerik.Het is ook de biotoop voor libellen,loopkevers,spinnen en veldkrekels,samen met de gladde slang,de levendbarende hagedis,de heikikker en de rugstreeppad.

Natuurgebied:'Het Schulensmeer' Lummen.
Het Schulensmeer ligt in het westen van de Belgische provincie Limburg,in de vallei van de Demer op het grondgebied van Herk-de-Stad (deelgemeente Schulen) en Lummen (deelgemeente Linkhout).Het is genoemd naar het kerkdorp Schulen dat aan de weg ligt tussen Hasselt en Diest.Je kan het Schulensmeer gemakkelijk bereiken. 
Via de E314 (A2) Leuven-Genk-Heerlen:afrit 26 Lummen/afrit 25 Webbekom-Herk-de Stad.
Via de E313 (A13) Antwerpen-Hasselt:verkeersknooppunt Lummen,richting Leuven-Brussel,afrit Lummen,vervolgens Herk-de-Stad volgen.
Met de NMBS L35 Leuven-Hasselt:afstappen in het station van Schulen.
Met De Lijn:vanuit Diest:L92 Diest-Lummen/Heusden,halte Linkhout.
Het meer wordt gevoed door water afkomstig van de Demer.In dezelfde vallei stromen tevens de Mangelbeek,de Zwarte Beek,de Herk,de Gete,de Velpe en de Begijnenbeek.Het meer beslaat omgeven door de binnendijk,90 ha dat zich uitbreidt tot 150 ha,omgeven door een buitendijk,bij grote watertoevloed,op het gondgebied van Linkhout en Schulen.Het meer is momenteel 2,8 km lang,ongeveer 180 m breed en is 7 tot 8 m diep. Daarmee is het Schulensmeer wanneer het tot de buitendijken volloopt,het grootste binnenwater van Vlaanderen.

Fauna en flora:

Het Schulensbroek heeft een grote plantenrijkdom waarbij uitgestrekte graslanden een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen op heel wat weidevogels.Sinds de plas werd gegraven kwamen er nog een hele groep watervogels bij.

Natuurgebied:'Vallei van de Helderbeek' Beringen.
Ligging voor wat de getoonde foto's betreft net achter 'De Motbemden' waar de tereinen van voetbalclub K.V.K. Beringen liggen, grenzend aan de Hasseltse steenweg te Beringen en alwaar ook sinds kort een loopomloop ligt.Als men het gebied in trekt tot aan de spoorweg Hasselt-Antwerpen zijn er door de aanwezigheid van de spoorlijn en de specifieke bodem kleurrijke soorten bomen aan te treffen op de brede spoorwegtallud.
Fauna en flora:
In de herfst wemelt het er van bijzonder mooie en vaak ook minder algemene paddestoelensoorten.
Het gebied 'Hoxelaar' wat daar ook te vinden is,is jammer genoeg afgesloten,het is er zeer waardevol en herbergd er broedvogels zoals:de watersnip,de blauwborst,de ijsvogel en vele andere soorten. Ook een aantal minder algemene plantensoorten als koningsvaren groeien er.

Natuurgebied:'Kattenbosserheide' Lommel.
De Kattenbosserheide is een natuurgebied dat zich uitstrekt ten zuiden van de Lommelse buurtschap Kattenbos en dat gelegen is ten noorden van Gelderhorsten.Het gebied is niet enkel een natuurparel,maar draagt ook een rijke historie met zich mee.Een prachtig restant hiervan is de Leyssensmolen,een korenmolen uit 1797.Een aanrader is de kijkwandeling,een boeiende en speelse ontdekkingstocht langs tien bijzondere landschapsspots/kijkpunten,die langs de bewegwijzerde paden liggen.Geniet van de heidepracht vanuit een origineel perspectief,lig languit te luisteren naar het kraken en ruisen van de dennenbossen,wandel tussen muren van zand en zie hoe reeën uit een waterpoel drinken.Op deze heide kan men de jeneverbes vinden,o.a. gebruikt om de aroma van sterke drank te verbeteren.
Men kan in het gebied terecht langs de weg Leopoldsburg-Lommel,parking vindt men in de Zandstraat 3920 Lommel (100m voorbij de molen).
Openbaar vervoer:Lijn 29 Lommel-Hasselt of Belbus 177 (enkel op reservatie:011/850300). Ook het treinstation van Lommel is niet veraf.

'Natuur' Provinciedomein 'Het Vinne' Zoutleeuw.
Geschiedenis:
Het provinciaal natuurdomein 'Het Vinne' was tot 1841 het enige natuurlijke meer in Vlaanderen,lager gelegen dan de Gete.Aan de rand van het water werd sinds de middeleeuwen turf gewonnen als brandstof.De naam van het domein Het Vinne verwijst naar een ven (een natuurlijke waterplas) dat op de plaats ontstond.Eens was het de grootste van Vlaanderen.In 1841 begon de drooglegging.In 1844 werd ongeveer 100 ha grond vrijgemaakt.In 1930 werd het gebied aangekocht door de NV Union Allumetiéres uit Geraardsbergen.Het werd bebost met canadapopulieren voor de luciferproduktie.Toen deze methode niet rendabel meer bleek,werd het domein van de hand gedaan.In 1974 kocht de toenmalige provincie Brabant het 95 ha grote Vinne aan om het uit te bouwen tot een natuurreservaat.Het open water met moerasbegroeiing vormt een nieuwe thuis voor vogels en insecten.
Wandelwegen,knuppelpaden,schuilhutten,vogelkijkhutten,kijktorens en infoborden maken een wandeling boeiend en aangenaam.

Fauna en Flora:
Populieren vormen nog steeds de voornaamste beplanting op het domein.In het noordelijke gedeelte vind je ook naaldbomen.Spontane bosgroei van zomereik,es,els,meidoorn,gelderse roos,Amerikaanse eik,esdoorn en houtkanten met lijsterbes,vlier,zoete kers,haagbeuk,beuk,linde,vogelkers,sleedoorn,kardinaalsmuts en wilg wisselen elkaar af.Reeën,fazanten,konijnen,muizen,muskusratten,reigers,eekhoorntjes,eenden,ganzen,

waterhoentjes,snoeken maken deel uit van de bos-en waterfauna.Gallowayrunderen zorgen voor het ecologisch beheer van het domein.Twee bijenkolonies leveren de typische boshoning van'Het Vinne'.In 2005 en 2006 trof men hier voor het eerst sedert 1957 in België,opnieuw broedende witwangstern aan.Zeldzame doortrekkers (1 a 2 waarnemingen in België per jaar) zijn de ralreiger,roodstuitzwaluw en woudaap.
Ligging:
Provinciedomein "Het Vinne" Zoutleeuw
Ossenwegstraat 70
3440 Zoutleeuw
Het domein is gratis toegankelijk en het hele jaar open van zonsopgang tot zonsondergang.

 

 

Natuurgebied 'Bergerven' Rotem:
Geschiedenis:

Bergerven is de naam van een Belgisch natuurontwikkelingsgebied dat zich uitstrekt over het grondgebied van Maaseik en Dilsen-Stokem.Bergerven ligt aan de rand van het Kempens Plateau in een historische meander van de Maas.Door grindontginning tussen 1973 en 1992 ontstonden er verschillende plassen,samen goed voor ruim 50 ha open water.
Tussen 2007 en 2010 werd natuurgebied Bergerven ingericht.Door dit natuurinrichtingproject werd de natuurwaarde van het gebied nog verhoogt.Zo werd ruimte gemaakt voor boomrijke natte en droge heidevelden,heischrale graslanden en (brem)struwelen.

Fauna en Flora:
Opvallende planten zijn nu al rode dopheide en drijvende waterweegbree.Langs het noordelijk deel van de grootste plas werden landtongen en ondiepe zones gecreeërd.Een ideaal biotoop voor amfibiëen.
Dat Bergerven het goed doet wat vogels betreft,blijkt uit de uitgebreide inventarislijst (met o.a. steltlopers,grondeleenden en duikeenden).Zelf kan je naar vogels turen vanuit de vogelkijkhut.En de extraatjes zoals de oeverzwaluwenwand en een kunstnest voor de visarend zullen die rijkdom alleen maar ten goede komen.De openheid van natuurgebied Bergerven wordt geprobeerd te verzekeren door extensieve begrazing met Galloway runderen en Konikpaarden,maai-en hakhoutbeheer.
Bereikbaarheid:
Brugstraat 3650 Rotem,er is een parking voorzien aan de'Kapel van de Weerstand'.

 

Natuurgebied 'De luysen' Bree:
Geschiedenis:
De luysen is een voormalig illegaal recreatiegebied.In 1996 kon de vereniging destijds'De Wielewaal', met de hulp van o.a. de stad Bree het gebied aankopen.De vijvers ( gevoed door water van de A-Beek ) zijn vroeger ontstaan door turfwinning en naderhand door een maandenlange ondergrondse veenbrand.Na de aankoop werden er grote werken uitgevoerd door de toenmalige vereniging 'De Wielewaal': de gebouwen werden gesloopt,de vijvers werden heringericht met de bedoeling een waardevol moeras te verwezelijken met open waterpartijen en flinke rietkragen.Naderhand werden twee kijkhutten geplaatst op strategische en goed bereikbare plaatsen.Deze kijkhutten worden door alle bezoekers gewaardeerd om hun comfort en toegankelijkheid.Natuurfotografen van heinde en verre vinden er ideale schuilhutten om de mooiste plaatjes te schieten.
Fauna en Flora:
Door de uitbundige rietvegetatie afgewisseld met wilgenstruweel en open water hebben zich talrijke vogelsoorten weten te vestigen in het gebied, zoals: roerdomp,woudaap,rietzanger,snor,waterral,blauwborst,boomvalk,enz...zijn elk jaar present.Maar ook de visarend,kraanvogel,zwarte ooievaar en zelfs een slangenarend(!!!!)zijn al op bezoek geweest.Andere zeldzame bewoners zoals vlinders (bv. Kleine ijsvogelvlinder,grote weerschijnvlinder)en vele anderen kan je er vinden.Door de grote variatie aan plas-dras situatie's,open water en rietmoerassen is het gebied tevens één van de beste libelgebieden van Vlaanderen met tal van rode lijst-soorten zoals de gevlekte glanslibel,vroege glazenmaker,bandheidelibel en bruine korenbout.....
Bereikbaarheid:
Start wandeling:Parking 6 aan het Mariahof op het einde van de Mariahofstraat in Bree,postnummer 3960, of op Parking 3 aan de Voorste Luysenmolen Luysenstraat 9 Bocholt, postnummer 3950.